close
选择货币...
more_vert
 
 
1瑞典克朗兑港币
最新:2024-04-22 12:01:25 HKT
商户现汇
现汇
现钞
现钞
时间
上海商业----11:32
招商永隆----11:33
华侨----11:26
中银----11:22
大新----04-17
18:25
创兴----11:15
星展----11:20
Capital----12:01
景致----10:04
通利----09:53
银丰----11:41
Capital----10:33
汇率不包括银行及服务提供者所收取的手续费。资料只供参考用途。请联络商户有关最新汇率及交易事宜。
汇率越深色代表越近期更新。
高宝行
香港筲箕湾筲箕湾道273A号地下5号铺
arrow_forward
异动汇率

没有异动汇率

以上数据是基于各机构的汇率统计得出。资料只供参考用途。

English中文(香港)中文(台灣)中文(简体)
香港 台湾 中国 新加坡 澳门