close
通濟隆外幣找換有限公司(預訂)
(機場店)
- (0)
網站
沒有評分
通濟隆外幣找換有限公司(預訂)
最新:2024-04-17 18:18:52 HKT
貨幣即期
即期
現金
現金
阿聯酋幣----
澳幣----
汶萊元----
巴西雷亞爾----
加幣----
瑞士法郎----
人民幣(離岸)----
人民幣----
捷克克朗----
歐元----
斐濟幣----
英鎊----
匈牙利福林----
印尼盾----
以色列新謝克爾----
約旦第納爾----
日幣----
韓國圜----
斯里蘭卡幣----
模里西斯幣----
墨西哥幣----
馬來西亞幣----
紐幣----
阿曼里亞爾----
巴布新幾內亞幣----
菲律賓披索----
波蘭茲羅提----
沙特幣----
新加坡幣----
泰國銖----
美金----
越南盾----
南非蘭特----
匯率不包括銀行及服務提供者所收取的手續費。資料只供參考用途。請聯絡商戶有關最新匯率及交易事宜。
匯率越深色代表越近期更新。
English中文(香港)中文(台灣)中文(简体)
香港 台灣 中國 新加坡 澳門